ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ВИНОТО

В ПОМОЩ НА ВИНО И ГРОЗДЕПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЮЖНА И ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Проекти

РЛВК "Тракия" е активна организация, която работи директно с членовете на камарата и други местни и международни партньори за непрекъснатото развитие на българската винена индустрия. още ...

Програми

Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" е основен промоутър за много различни програми, които се занимават с развитието на селското стопанство, винарската индустрия и винения туризъм. още ...

Услуги

Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" предоставя редица услуги за своите членове и за подпомагане на по-нататъшното развитие на всички аспекти на винарската промишленост в Южните и централни региони на България. още ...