КОИ СМЕ НИЕ?

Wine GlassРЛВК "Тракия" е активна организация, която работи директно с членовете на камарата и други местни и международни партньори за непрекъснатото развитие на българската винена индустрия.Тези инициативи включват местни промоционални дейности, като например винен туризъм, специални събития и винени тържества и промоционални дейности за всички аспекти на винарската промишленост в европейски и други общности в света. Регионалната лозаро-винарска камара "Тракия" е професионално сдружение, което обхваща всички землища с лозя, включително производителите и търговците на грозде в рамките на винарския район на западнотракийски регион и Долината на розите. Териториалната юрисдикция на РЛВК "Тракия" включва провинциите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Смолян. В рамките на територията на камарата има над 5000 производители на винено грозде и над 50 винарски изби. РЛВК"Тракия" се фокусира върху пряко популяризиране на качествените вина, произведени от нейните членове чрез сътрудничество с Българския консорциум на производителите на висококачествени вина "Тракия" като маркетинг и търговски партньор. Устав на камарата

 

НАШИЯТ ЕКИП


Гордеем се с лицата, на които е поверено да извършват много задачи- от участието и реализацията на проекти до услугите и продуктите, които предлагаме. Нашият екип се състои от подбрани професионалисти в сферата на технологиите на винопроизводството, маркетинга и продажбите, управлението, насърчаването, координационните проекти и винения туризъм.

 

 

Константин Димитров Маджаров

Президент на РЛВК "Тракия"
Завършил е специалност "Инженерни науки", Технически университет, София и магистър по "Промишлен дизайн", Национална Художествена академия, София.

Константин Маджаров е собственик на различни фирми – "Родопи Инженеринг", "СНС", "Sardex"с участие в хранителните технологии и технологиите за контрол на отпадъци.

Освен на РЛВК "Тракия" той е председател и на "Националната асоциация за трансфер на технологии" с дейности по координация и управление на регионалните дейности и директивите във всички фази на производството на вино и управление на ресурсите.

Говорими езици: Български, Английски, Френски и Руски

E-mail: kmadjarov@gmail.com

Катя Здравкова Василева

Счетоводител

ЗавършиГ-жа Василева е завършила Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост -гр. Пловдив и е магистър по "Топлинна и масообменна техника" от 1990 г. През 1994 г. придобива квалификация "Финансист - счетоводител" в ИСК при УНСС София, а през 2004 г. придобива префесионална квалификация Магистър по икономика със специалност "Счетодовство и контрол" в Технически университет Варна. През 2008 г. придобива професионална квалификация "Разработване и управление на европейски проекти" въз основа на завършен курс за следдипломно обучение към ЦРУУ на ИСК, отделение при УНСС София.

Има богат опит в областта на счетоводно-консултантските услуги, обезпечаващи функционирането на различни структури в съответствие с българското и европейското счетоводно и данъчно законодателство.

 
 

Говорими езици: Български и руски

E-mail: krisikz@abv.bg