НАШИТЕ УСЛУГИ

ServicesРегионалната лозаро-винарска камара "Тракия" предоставя редица услуги за своите членове и за подпомагане на по-нататъшното развитие на всички аспекти на винарската промишленост в Южните и централни региони на България.Участие в проекти на ЕС за промоции на вина в чужбина, РЧР програми, винен туризъм и други местни инициативи от организираната от РЛВК "Тракия" осигурява допълнителни ползи на своите членове.

 

Освен това, чрез създаване на Българския Консорциум на производителите на висококачествени вина "Тракия",камарата пряко подпомага в организацията на търговията и лозаро-винарските бизнес отношения с местни и чуждестранни представители на пазара.


Ние непрекъснато подобряване на нашите услуги и начина, по който подпомагаме нашите членове и партньори.

 

Нашите услуги включват:

 

Сертифициране

РЛВК "Тракия" осигурява необходимите сертификати за продажба на грозде за вино и продукти от грозде.

Те включват:


Винено грозде:
Определяне произхода на виненото грозде
Вина:
Защитено наименование за произход (ЗНП)
Защитено географско указание (ЗГУ)
Винено грозде и лозаро-винарски продукти:
Сертификати за автентичност за ракия и бренди