БЪДЕТЕ С НАС

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ

MembersЧленове на РЛВК "Тракия" са винопроизводители, производителите на грозде, университети, браншовите бизнес и индивидуални експерти в областта на производството на вино.

Камарата предлага много поддържащи услуги и дейности за своите членове. Те включват участие в проекти, финансирани от ЕС, участието в международни и местни събития и сертифициране на продукти със ЗНП и ЗГУ.


Камарата също така осигурява и други поддържащи дейности в областта на човешките ресурси и контрол на качеството, като в същото време насърчава своите членове за потенциални нови пазарни ситуации. Специалната роля на камарата в развитието на винения туризъм в национален мащаб допълнително подпомага развитието на своите членове и разширяване на бизнеса им.

НАШИТЕ УСЛУГИ